pozvánka na členskou schůzi dne 29.6.2016

Bytové družstvo DRUPS, Psohlavců 1254/29a, 147 00 Praha 4, IČO 25074725

Pozvánka

na členskou schůzi BD DRUPS, která se koná dne 29. 6. 2016

v 18,00 hodin

v nebytovém prostoru v domě Psohlavců 1254

Program:         1. Zpráva o činnosti představenstva družstva za uplynulé období

  1. Schválení účetní uzávěrky za účetní rok  2015
  2. Schválení změny stanov BD DRUPS za účasti notáře
  3. Odvolání představenstva družstva
  4. Volba nového představenstva družstva
  5. Různé
  6. Usnesení

V Praze dne 9.6.2016

 

Julie Městková                                             Miloslav Komenda

předsedkyně BD DRUPS                              místopředseda BD DRUPS

 

 

Účast nutná s ohledem na program schůze. Kdo se z vážných důvodů nemůže zúčastnit členské schůze, může zplnomocnit jiného družstevníka k zastupování na této schůzi. Vzor plné moci najdete ZDE

 

About