Pozvánka na členskou schůzi dne 26.11.2014

Pozvánka

na členskou schůzi BD DRUPS, která se koná dne 26.11.2014

v 18,00 hodin v nebytovém prostoru v domě

Psohlavců 1254, Praha 4

 Program:   1) Zpráva o činnosti představenstva družstva

2) Seznámení s návrhem Stanov BD DRUPS

                       3)  Různé – nájemné na r. 2015, instalace měřidel na spotřebu tepla

                       4)  Usnesení

      

       Julia   Městková v.r.                       Miloslav Komenda v.r.

Předsedkyně BD DRUPS                  Místopředseda BD DRUPS

 

V Praze dne 11.11.2014                                  

About