Členská schůze 19.5.2014

Bytové družstvo DRUPS, Psohlavců 1254/29a, 147 00 Praha 4

IČO 25074725

 Pozvánka

na členskou schůzi BD DRUPS, která se koná dne 19.5.2014

v 18,00 hodin

v nebytovém prostoru v domě Psohlavců 1254

Program:         1. Zpráva o činnosti představenstva družstva za uplynulé období

2. Schválení účetní uzávěrky za účetní rok  2013

                          3. Volba představenstva bytového družstva

4. Usnesení

V Praze dne 29.4.2014

Julie Městková

About